Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

Servisní podmínky blíže upravují obecné postupy při vyřizování servisních objednávek (záruční a pozáruční), respektive zaslaného zařízení k opravě do servisu společnosti A.T.Fornax, s.r.o. Dále jsou zde upraveny podmínky pro opravu zařízení na místě u zákazníka tzn. výjezd servisního technika. Tyto servisní podmínky v některých bodech mohou dále upřesňovat Všeobecné obchodní podmínky.